ATU Duty Free
About Us

Kurallar ve Koşullar

1.Giriş

1.1  www.atu.com.tr web sitesinin (“Web sitesi”) kullanımı, işbu Genel Kayıt ve Şartlara (“Şartlar”) tabi olacaktır.

1.2 İşbu Şartlar, sadece ve münhasıran bu Web sitesi için geçerli olacaktır. Kullanıcılar, bir başka web sitesine erişim sağlamak için Web sitesindeki bağlantıların birine tıkladıklarında, bu web sitelerinin kullanımları, taranmaları ve etkileşimleri, her web sitesi için belirtilen genel kayıt ve şartlara tabi olacaktır.

1.3 Lütfen bu Genel Kayıt ve Şartları dikkatlice okuyunuz. Web sitemizin her türlü kullanımı veya Web sitemizde gezinme otomatik olarak bu Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu Şartları kabul etmecek olanlar, Web sitesine erişim sağlamaktan ve içeriklerini kullanmaktan kaçınmalıdır.

2.Sorumluluk

2.1 ATU Duty Free (ATU) Web sitesinde yayınlanan bilginin uygunluğunu ve niteliğini garanti eder, ancak bu bilginin kullanıcıların gereksinimlerini karşılayacağı konusunda güvence vermemektedir.

2.2 Zaman zaman teknik sebeplerle, düzenli bakım gerçekleştirilmesi gerekebilir ve bu nedenle planlı (veya plansız) kesintiler ortaya çıkabilir. Bunun için, Web sitesinin her zaman kullanıma hazır olması, kullanıcıların belirli bölümlere veya işlevlere ilişkin olarak belirli bir yanıtlama süresinden faydalanmaları da garanti edilmemektedir.

2.3 ATU Duty Free, Web sitesi kullanıcılarının uğrayacağı zarar ve kayıplar ile ilgili hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.Kullanıcıların Web sitesini kullanmaları ile ilgili sorumluluğu

 3.1 Kullanıcılar, Web sitesini yalnızca işbu Şartlara uygun olarak ve her şekilde, yasalara, tüm mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun olarak, meşru ve uygun amaçlar doğrultusunda inceleyebilir ve kullanabilir.

3.2 Kullanıcılar, aşağıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt ederler:

(a) Web sitesinde veya Web sitesi aracılığıyla, zararlı, müstehcen, hakaret içeren veya yasa dışı nitelikteki hiçbir bilgiyi yayınlamamayı, iletmemeyi veya ifşa etmemeyi;

(b) Web sitesini ATU Duty Free’nin veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal edecek şekilde kullanmamayı;

(c) sayılanlarla sınırlı olmaksızın, Web sitesine herhangi bir yolla sahte veri veya virüs içeren dosyalar yükleme dahil olmak üzere, Web sitesinin işleyişine elektronik veya manuel olarak müdahale edecek veya müdahaleye teşebbüs edecek şekilde hiçbir yazılımı, şablonu, programı, uygulamayı veya herhangi bir türdeki cihazı (ister donanım, ister yazılım) kullanmamayı;

(d) Web sitesinin görünümünü ve organizasyon yapısını değiştirmemeyi veya değiştirmeye veya tadil etmeye teşebbüs etmemeyi;

(e) Web sitesi ve onun altyapısı için aşırı veya orantısız bir külfet oluşturabilecek hiçbir fiilde bulunmamayı;

(f) ağlarımıza hiçbir yolla yetkisiz erişim sağlamamayı veya bu yönde girişimde bulunmamayı.

3.3 ATU Duty Free, dilediği zaman, bu Şartlara uymayan kullanıcıların Web sitesine erişimini ve kullanımını durdurma ve sona erdirme hakkına sahiptir.

4.Fikri mülkiyet hakları

4.1 Web sitesinde (yapısında ve düzeninde) yer alan materyaller üzerindeki tüm markalar, ticari markalar, ayırt edici işaretler, alan adları, telif hakları, veri tabanları ile ilgili diğer haklar ve diğer her türlü fikri mülkiyet hakları (“Haklar”), Web sitesinin görünümü ve edindirdiği izlenim ile birlikte işletimi için kullanılan yazılım programları (“Yazılım”) üzerindeki haklar, ATU Duty Free’nin ve/veya lisans sahiplerimizin mülkiyetindedir.

4.2 Madde 4.4 hükmü saklı kalmak kaydıyla, ATU Duty Free’den önceden yazılı onay alınmaksızın, kullanıcıların herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla, Web sitesindeki hiçbir materyali veya Yazılımı, tamamen veya kısmen, kopyalaması, çoğaltması, tadil etmesi, değiştirmesi, yayınlaması, iletmesi, dağıtması, göstermesi, göndermesi, satması, devretmesi veya aktarması mümkün değildir.

4.3 Web sitesinin herhangi bir materyalini “ön belleğe alma” veya “yansıtma” yoluyla dahil olmak üzere, Web sitesindeki çeşitli sayfaların içeriği üçüncü kişilerce veya onlar adına dağıtılamaz, gösterilemez veya kopyalanamaz.

4.4 Bu Web sitesinde yer alan bir sayfanın içeriği, ticari amaç dışında olmak kaydıyla, özel veya kişisel kullanım için basılabilir veya bir fiziki ortama kaydedilebilir.  Kullanıcılar yalnızca internete bağlı iken, inceleyebilmek için elektronik hafızada sayfanın içeriğinin geçici kopyasını üretebilirler.

4.5 Önceden yazılı bir onay olmaksızın, kullanıcıların aşağıdakileri yapamayacaktır:

(a) bu Şartların nüshalarından tescilli markaların veya ticari markaların herhangi bir ifadesini çıkarmak;

(b) içeriği sistematik olarak indirme ve kaydetme yoluyla elektronik veya manuel veri tabanı yaratmak.

5.Bu Şartlarda yapılacak değişiklikler

5.1 ATU Duty Free, bu Şartlar dahil olmak üzere, Web sitesinin herhangi bir bölümünü geliştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar, bu nedenle, tüm kullanıcıların bunlara düzenli başvurması önerilir. Web sitesinin en son versiyonun tarihi metnin altında yer almaktadır. Bu nedenle, kullanıcılar Web sitesini en son ziyaret ettikleri zamandan bu yana değişiklik olup olmadığını teyit etmek istiyor ise, en son versiyonun tarihini kontrol etmelidir.

6.Uygulanabilirlik

6.1 Bu Şartlar yalnızca ve münhasıran, kullanıcıların Web sitesini kullanma ve Web sitesinde gezinme şartlarını düzenlemektedir.

7.Veri koruma ve gizlilik

7.1 Kullanıcılar tarafından Web sitesini ziyaret ederken verilen her türlü kişisel bilgi, iş burada yer alan ATU Duty Free Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılacaktır.